Opbrengst collectes 40dagentijd

Op Palmpasen (31 maart 2024) was ZWO de laatste werkgroep van de Diaconie om het collectedoel toe te lichten. De collecte was bestemd voor het nieuwe project in Ghana: het stoppen van [...]

Een veilige gemeente

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een Protestantse gemeente voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van de [...]

Veilige gemeente

Veilige Gemeente zijn Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken [...]

Kledingbeurs:  17 april

Woensdag 17 april 2024 is er weer een kledingbeurs in het Trefpunt. U kunt uw kleding inleveren op maandag 15 april van 19.00 tot 20.00 uur en dinsdag 16 april van 14.00 tot 15.00 uur in het [...]

Kerk in 2030: een rapport

Een van de onderwerpen voor de Gemeenteavond van 11 april 2024 is de toekomst van onze gemeente en de kerkgebouwen. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft daarover een uitvoerig rapport met [...]

11 april: Gemeenteavond

Op 11 april 2024 staat de volgende gemeenteavond gepland over de toekomst van de PgL. De eerste avond stond in het kader van het pastoraat en de inzet van ons als gemeenteleden daarbij. De tweede [...]

Actie Kerkbalans: Aandacht loont

Nadat het streefbedrag van € 322.000 was bereikt, zijn de leden benaderd die vorig jaar wel, maar dit jaar nog geen toezegging hadden gedaan. In de meeste gevallen bleek dat ze wel wilden [...]

Collecteopbrengsten februari 2024

Op zondag 4 februari 2024 was de collecte bestemd voor Bangladesh. CRSS, lokale partner van Kerk in Actie in Bangladesh, helpt ter plaatse met de volgende zaken: • Bevorderen van bewustwording en [...]