0

Collecte-opbrengsten februari 2023

Zondag 5 februari werd er gecollecteerd voor een werelddiaconaatsproject van Kerk in Actie in Pakistan. Kerk in Actie ondersteunt jongeren met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de [...]

0

Avondmaalsvieringen in kleine kring

Als je bijna niet meer in de kerk kunt komen… Drie keer per jaar worden er korte vieringen gehouden voor gemeenteleden die moeite hebben om op zondag de kerkdiensten bij te wonen. Tijdens [...]

0

Bloemschikking in de 40dagentijd 2023

Uit liefde voor jou Als basis voor de schikkingen in deze 40dagentijd gebruiken we kronkelige takken zoals hazelaar en kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van [...]

0

1500 euro voor Braziliaans project

Bijdrage uit legaat voor Estrela Nova, crèche en buurtcentrum in de volkswijk Campo Limpo – São Paulo, Brazilië. Via ons gemeentelid Piet Gilhuis kreeg de ZWO-groep dit project in beeld. Piet [...]

0

Een mooi gebaar

In december 2022 kreeg het College van Kerkrentmeesters bericht van de notaris: onze gemeente heeft een legaat ontvangen van 20.000 Euro. De kerkenraad is meteen op de hoogte gesteld, maar de [...]