Opbrengst collectes 40dagentijd

Op Palmpasen (31 maart 2024) was ZWO de laatste werkgroep van de Diaconie om het collectedoel toe te lichten. De collecte was bestemd voor het nieuwe project in Ghana: het stoppen van [...]

Een veilige gemeente

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een Protestantse gemeente voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van de [...]

Kerk in 2030: een rapport

Een van de onderwerpen voor de Gemeenteavond van 11 april 2024 is de toekomst van onze gemeente en de kerkgebouwen. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft daarover een uitvoerig rapport met [...]

Actie Kerkbalans: Aandacht loont

Nadat het streefbedrag van € 322.000 was bereikt, zijn de leden benaderd die vorig jaar wel, maar dit jaar nog geen toezegging hadden gedaan. In de meeste gevallen bleek dat ze wel wilden [...]