College van Kerkrentmeesters zoekt nieuwe voorzitter 

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het huishoudboekje van de gemeente: geldwerving, begroting en jaarrekening, personeel en gebouwen. Renze Krol heeft na een aantal intense jaren (stroomlijnen van procedures, zoeken naar nieuw personeel kerkelijk bureau, aankoop van nieuwe predikantswoning) besloten om per 1 januari 2024 te stoppen als voorzitter. Op de agenda van het CvK staat nu het in overleg met de kerkenraad ontwikkelen van een nieuwe toekomstvisie voor de PgL en de komende predikantsvacature per 1 januari 2025.

Het CvK zoekt een nieuwe voorzitter met belangstelling voor het huishoudboekje, een samenbinder en een netwerker. Over de nadere taakverdeling kan trouwens verder worden overlegd. Een uitvoeriger profiel is op aanvraag beschikbaar bij de secretaris: evertovereem@pgleusden.nl, tel. 06 – 5527 7231.

 

X