Noodhulp voor Afghanistan

Afghanistan is in korte tijd getroffen door drie verwoestende aardbevingen. De gevolgen zijn desastreus. De trieste balans: 2500 doden, 9000 gewonden en een ongekende ravage.

Sinds de taliban de macht hebben in Afghanistan, is het voor westerse organisaties lastig om hulp te verlenen.
Kerk in Actie kan deze hulp wél bieden dankzij de nauwe samenwerking met internationale en lokale partnerorganisaties. De hulpverlening verloopt via partnerorganisatie Christian Aid, die al jaren actief is in Afghanistan en een kantoor heeft in de getroffen provincie Herat. Deze organisaties brengen, i.s.m. plaatselijke leiders, zorgvuldig in kaart wat de grootste noden zijn en welke gezinnen het zwaarst zijn getroffen. Zij zorgen dat de noodhulp via Kerk in Actie daar terecht komt waar deze het hardst nodig is. Dankzij deze intensieve samenwerking kan Kerk in Actie garanderen dat de hulp de juiste mensen bereikt.

De ZWO-groep heeft daarom besloten uit het legaat ‘Geerte (Lievaart) Wereldwijd’ een bedrag van € 1.000,00 over te maken aan Kerk in Actie.

 

X