Een veilige gemeente

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een Protestantse gemeente voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van de (machts)positie die ze hebben. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen.

Helaas gaat dat niet altijd op. Daarom heeft de Synode van de PKN in april 2023 aangegeven dat een kerkenraad het gesprek hierover in de gemeente moet stimuleren. In Leusden hebben we dat gesprek meermalen gevoerd, onder meer nog in februari 2024. Alle ontwikkelingen tot nu toe én hoe we verder gaan, staat in het stuk ‘Veilige gemeente zijn’ dat op deze website te lezen is. Klik hier voor de tekst van dit stuk.

X