Kerk in 2030: een rapport

Een van de onderwerpen voor de Gemeenteavond van 11 april 2024 is de toekomst van onze gemeente en de kerkgebouwen. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft daarover een uitvoerig rapport met scenario’s aan de kerkenraad aangeboden. De kerkenraad heeft het CvK gevraagd om een week voor de gemeentevergadering een verkorte publieksversie te presenteren en via de website beschikbaar te maken.

Klik hier voor deze versie van het rapport.

Klik hier voor informatie over de gemeenteavond.

 

X