In memoriam de heer Jacobus (Co) Berkhof

Overleden de heer Jacobus (Co) Berkhof

Geboren       op 7 maart 1931
Overleden    op 7 april 2024

Op 7 april is op 93 jarige leeftijd thuis aan de Beverhoeve,
dhr. Co Berkhof overleden.

‘Wat was dat een lieve man…’ hoorde ik dikwijls in de dagen na zijn overlijden. Wat zit er veel in die woorden: Aandacht, ruimte, warmte. Eenvoud én rijkdom.
Co leerde Nel kennen op de markt in Amersfoort, het was liefde op het eerste
gezicht.

Ruim 69 jaar waren ze getrouwd, zo verbonden… Een fijn huwelijk, samen, later met de twee jongens Hans en René. Inmiddels is het gezin gegroeid, met kleinkinderen en achterkleinkinderen. Co ervoer het als een geschenk van God, dat hij Nel daar op de markt ontmoette en keek vol warmte en dankbaarheid terug op zijn leven.

Co was een man van weinig woorden, een stille genieter. Muziek hielp hem om zijn geloof te verwoorden. Het beeld dat hem raakte was dat van God als arend. Beschermend, een schuilplaats, nabij…

In de dankdienst voor zijn leven in de Marcuskerk klonken liefdevolle woorden van beide zoons, zongen we liederen over de kracht van de liefde en lazen we woorden over God die is als een arend: liefdevol en zorgzaam. Alles kwam samen in dat ene woord: Liefde.

We hebben Co losgelaten in het vertrouwen dat God hem draagt, zoals ook verwoord op de rouwkaart met de woorden van Psalm 31: “In Uw hand leg ik mijn leven”.

Dat Nel en haar gezin en ieder die in Co een lieve man mist, zich gedragen weten door de liefde van God en mensen!

ds. Erica

X