In memoriam de heer Jacobus Hendrikus Johan (Co) Snijder

Overleden de heer Jacobus Hendrikus Johan (Co) Snijder

Geboren     op  9 september 1937 in Amersfoort
Overleden op 10 april 2023 in Leusden

Op maandag 10 april overleed de heer Co Snijder.
Hij woonde met zijn vrouw Geertje op Remmerstein 6.

Co was een man met een groot hart, betrokken, dienstbaar. Hij vond de liefde van zijn leven in Geertje en terugblikkend vond hij de tijd met de kinderen Gerda en Jan-Jaap thuis een heerlijke tijd. Co stond altijd voor hen klaar en kwam voor ze op als dat nodig was. Hij was dankbaar voor hun gezin. Toen de kinderen trouwden en zelf kinderen kregen genoot hij opnieuw, nu van de kleinkinderen. Het overlijden van kleinzoon Imran was en bleef een groot verdriet voor hem. Daarnaast wist hij zich ook gezegend, dat hij al 61 jaar liefdevol getrouwd was met Geertje.
En in dat alles, door dat alles, zat zijn geloof verweven, vertrouwde hij op God. Van Hem kon hij op aan!

Co was geen man van woorden, maar wat hield hij van zingen. Zo kon hij delen wat hij eigenlijk niet goed onder woorden kon brengen. Hij zong onder andere in het mannenkoor Laudate. In de dankdienst voor zijn leven, op maandag 17 april in de Dorpskerk, is dan ook volop gezongen.
We begonnen met het lied ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’. De dankbaarheid voor alles wat God geeft, zette de toon. We hebben gedankt voor de liefde en verbondenheid die we van Co ontvingen en voor alles waarmee hij tot zegen was. En in vertrouwen op God, wiens licht ons meer dan een leven lang omstraalt, hebben we hem losgelaten. Hebben we Co toevertrouwd aan de Levende Heer.

Schoonzoon Evert Jan las in de dienst een gedicht, door Co uitgezocht. Het spreekt van een diep vertrouwen in Gods nabijheid, in leven en sterven. Dat Gods nabijheid Geertje, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en ieder die in Co een lieve man mist, tot troost en hoop mag zijn.

‘Hoop’
Wanneer het nacht is in mijn leven,
geef mij dan kracht om door te gaan.
Als ik de moed heb opgegeven,
wilt U dan Vader naast mij staan?
Zodat ik dan niet hoef te denken,
dat U o Vader er niet bent.
Maar dat U naar mij staat te wenken
omdat U mij bij name kent.
Heer geef mij hoop! Heer geef mij hoop!
Vader hoog daarboven, geef mij hoop. Geef mij hoop!

Geef mij geloof, geef mij vertrouwen,
geef mij de kracht om op te staan.
Leer m’ als Uw kind mijn handen vouwen,
zodat ik aan Uw hand mag gaan.
Neem dan maar weg mijn pijn en zorgen
en leer me uitzien naar die dag.
Zodat ik op die grote morgen
in ’t koor daar boven zingen mag.
Heer geef mij hoop! Heer geef mij hoop!
Vader hoog daarboven, geef mij hoop. Geef mij hoop!

ds. Erica Hoebe

X