In memoriam mevrouw Marry Weyland-Bos

Overleden mevrouw Marry Weyland-Bos

Geboren     op 29 mei 1935 in Amsterdam
Overleden  op 1 april 2023 in Leusden

Ze overleed op 87 jarige leeftijd. Marry was een waardevol en betrokken gemeentelid. De kerk was belangrijk voor haar. De laatste tijd vierde ze de kerkdiensten online mee, ze sloeg geen dienst over.
Haar grote passie was zingen. Ze zong in Ars Noblis, waarvan zij ook een poosje penningmeester is geweest, en regelmatig zong ze in Lisidunahof.

Wie Marry ontmoette trof een lieve bescheiden vrouw. Noch in het koor, noch in dagelijks leven wilde ze op de voorgrond staan. Een stille betrouwbare kracht op wie iedereen kon rekenen. Toch, als het er op aan kwam konze prima zeggen wat zij ervan vond.
Collega Rob vertelde dat het altijd een voorrecht was met haar te discussiëren. Onderwerpen uit onze dagelijkse wereld raakten haar soms zeer. Ook het geloofsgesprek ging zij zeker niet uit de weg. Ze verbaasde zich over de hoeveelheid aan geloofsrichtingen. Ze maakte zich zorgen over exclusiviteit die sommige kerken opeisten. Dat rijmde niet met haar gevoel voor geloofstolerantie.
Haar zoon Wouter en dochter Marianne beschrijven haar als een moeder die trouw was, zich verbond aan mensen. Je kon van haar op aan. Ook vertelden ze over haar verwondering voor de schepping, hoe ze kon genieten van de natuur. Die verwondering zie je terug in de bloemen die ze schilderde, tot in detail.
Op dinsdag 11 april hebben we voor haar leven gedankt in een dienst in de aula van begraafplaats Rusthof.

We lazen uit Lucas 12, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt:

‘Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels!’

Een tekst die Marry raakte, ze had de woorden prachtig gekalligrafeerd en omluisterd met geaquarelleerde bloemen.
We hebben haar lichaam uit handen gegeven, in vertrouwen op de Levende Heer.

ds. Erica

X