In memoriam de heer Jan Slomp

Overleden de heer Jan Slomp
Em. Predikant, Islamoloog

Geboren    op    7 december 1932 in Hardenberg
Overleden op 25 december 2022 in Amersfoort

Ds Jan Slomp was niet alleen een gezien gemeentelid in Leusden, maar hij genoot eveneens nationale en internationale bekendheid als islamoloog.

Als kind heeft hij de oorlog meegemaakt. Zijn vader, ook dominee, nam actief deel aan het verzet tegen de ‘verderfelijke ideologie’ van het nazisme. Jan heeft de oorlog en het verzet tegen de Duitser bewust meegemaakt. Het heeft in zijn leven een voortdurende  en belangrijke rol gespeeld. Op 5 mei jl hield Jan de Vrijheidslezing in de Koppelkerk in Bredevoort. Grote kritiek had hij op de ‘Schuldbelijdenis’ uitgesproken in november 2020 door de scriba van Protestantse Kerk. Waarin de schuld erkend werd voor de houding van de kerken tegenover de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Jan vond dat volstrekt voorbij werd gegaan aan de heldendaden van het verzet.

Jan heeft theologie gestudeerd en werd in 1962 predikant in het Groningse Zijldijk. In 1964 vertrok hij voor dertien jaar naar Pakistan om daar te werken als islamoloog in dienst van de kerken. In 1977 keerde hij terug naar Nederland en woonde sinds die tijd samen met zijn vrouw Iny Slomp en vier kinderen in Leusden. Vanaf 1978 tot 1997 was Jan achtereenvolgens secretaris en voorzitter van de gezamenlijke Europese kerken (katholiek, oosters-orthodox en protestant). In 1994 ontving Jan een eredoctoraat van de Theologische Universiteit Kampen.

Jan stierf op 25 december, na een kort ziekbed. Wanneer Jan terugkeek op zijn leven zei hij: “Ik voel mij een gezegend mens, ik ben dankbaar voor mijn leven”. Op 3 januari namen zijn vrouw en kinderen samen met zeer veel vrienden, gemeenteleden en collega’s afscheid van Jan. Op zijn rouwkaart gaf Jan ons de volgende tekst mee: “En ik bid u dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt” (Filippenzen 1 : 9 en 10).

Ds Rob Doesburg en Ds Udo Doedens

X