In memoriam mevrouw Annie Broekroelofs – Lodders

Overleden mevrouw Annie Broekroelofs – Lodders

Geboren    in Klundert op 17 juli 1937
Overleden in Leusden  op 2 juli 2023

Annie Broekroelofs-Lodders werd 86 jaar.

Met haar kon je gemakkelijk het gesprek aangaan. Ze was een open en warme persoonlijkheid. Ze schuwde de diepgang niet, integendeel. In het geloofsgesprek liet ze zichzelf graag kennen en was altijd oprecht nieuwsgierig naar de geloofservaringen van een ander. De woorden “Hij zal er zijn” waren de krachtige samenvatting en getuigenis van haar geloof. Woorden die haar leven inspireerde, door er te zijn voor anderen. Als onderwijzeres heeft zij zich ingezet voor de vorming en opleiding van jonge mensen. Van het onderwijs stapte Annie over naar het consulentschap, ze werd huishoudconsulent ten dienste van agrarische bedrijven.

Ze onderbrak haar carrière toen ze met Sander trouwde en samen twee kinderen kregen, Peter en Erik. Ze was een echtgenote en moeder uit duizenden. Kinderen werden groot en Annie ging werken als sociaaleconomisch voorlichter. In die functie was zij tot grote steun van menig boerenbedrijf en boerengezin. Annie deed dit werk met grote betrokkenheid en deskundigheid.

Ook in de kring van familie en vrienden wilde zij er zijn. Ze zorgde jaren voor een neef met MS en zijn 2 kinderen. Samen met Sander heeft ze gezorgd voor een oom in Bilthoven. De Here God vond Annie in heel haar leven aan haar zij. Hij was er! “

Hij zal er zijn” woorden die betekenis en zin hebben gegeven aan haar leven. Wij mochten met veel dankbare herinnering op donderdag 6 juli in Zeist van Annie afscheid nemen. Vele lieve en dankbare woorden werden gesproken door haar beiden zoons en schoondochters, door de kleinkinderen, door een zus en door Sander zelf.

Bij dit alles was het slotwoord:

Geprezen zijt Gij, Heer, die telkenmale
de zon van uw gelaat voor mij deed stralen,
dat ik mag wandelen en ademhalen
in ’t licht dat leven doet!

Ds Rob

X