In memoriam de heer Gradus Wilhelmus Oosterbroek

Overleden de heer Gradus Wilhelmus Oosterbroek

Geboren    op 8 februari 1926
Overleden op 26 maart 2023

Op zondag 26 maart overleed op 97 jarige leeftijd de heer Gradus Wilhelmus Oosterbroek. Hij woonde aan de Hohorstlaan 8.
Gradus was een trouw gemeentelid en een geliefd mens. Gastvrij, hartelijk, met oog voor anderen. Het anderen naar de zin maken was zijn tweede natuur, van jongs af aan al. Als twaalfjarige jongen overleed zijn vader en moest hij gaan werken om zorg te dragen voor zijn moeder en de andere kinderen. Dat zorgen voor anderen is hij zijn leven lang blijven doen. In zijn werk als kok en voor de mensen om hem heen.

Gradus trouwde met Rie en ze kregen een dochter en een zoon. De komst van kleindochter Lisette bracht hem enorm veel vreugde. Ze kwam veel bij opa en oma en na het overlijden van zijn vrouw Rie werd de band tussen opa en kleindochter alleen maar sterker. In de kerk en buurt stond Gradus bekend om zijn hartelijkheid. Er was altijd tijd voor een kopje koffie, een pan soep of een heerlijk diner met groente of fruit uit eigen tuin. En ook de oliebollen die hij elk jaar bakte, ook voor inzamelingsacties voor de kerk, zijn beroemd. Afgelopen december bakte Gradus minder oliebollen dan andere jaren, maar toch nog het enorme aantal van 500 oliebollen. Hij deelde ze gul uit, bracht ze zelf nog weg.

Gradus genoot van Sophie, zijn achterkleindochter en wat hoopte hij de geboorte van zijn tweede achterkleinkind nog mee te maken. Hij heeft Mila nog de fles kunnen geven en genoten van het wonder van nieuw leven.

In de dankdienst voor zijn leven, vrijdag 31 maart in de Marcuskerk, hebben we voor zijn leven gedankt. We zongen door hem zelf gekozen liederen en hoorden woorden van Jezus. Er klonken kostbare herinneringen en het licht werd aan het Paaslicht ontstoken als belofte van leven. In verbondenheid met elkaar en vertrouwend op de liefde van God die zich meer dan een leven lang over ons ontfermt, hebben we hem bij zijn vrouw Rie begraven op begraafplaats Oud Leusden. Daar klonken de woorden van Psalm 121 die ook op hun trouwdag klonken: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.’

Laten we als gemeente bidden om nabijheid van God en mensen voor zijn dochter Ineke en haar man, voor zijn zoon Harry en kleindochter Lisette en haar gezin. En voor ieder die in Gradus een warm en bijzonder mens mist.

ds. Erica Hoebe

X