In memoriam mevrouw Roelofje (Roelie) Schaapman

Overleden mevrouw Roelofje (Roelie) Schaapman

Geboren    op   6 september 1937 in Genemuiden
Overleden op 16 januari        2023 in Amersfoort

Weduwe van Adriaan Cornelis de Geus (2021). Eerder weduwe van Dirk Jansen (1985)

Roelie Schaapman, wij kennen haar bijna allemaal. Zij was een markant, eigenzinnig, betrokken, slim, gelovig, attent en liefdevol persoon en gemeentelid. Ik zou Roelie willen karakteriseren als een vrome vrouw. Vroom niet alleen in de zin van het hebben van een bijzondere en intieme geloofsverbintenis met de Here God, ook in de betekenis van dapper.

Haar vroomheid begon en eindigde met een diep geworteld vertrouwen in de Here God. Een heilige relatie die voor Roelie de maat aller dingen was. Gedreven door haar geloof was zij ook een dappere vrouw. Zij deed lange tijd vrijwilligerswerk bij slachtofferhulp. Het vraagt de nodige moed en kracht om het gesprek aan te gaan met mensen die afschuwelijke dingen hebben beleefd. Als ouderling en diaken voerde Roelie talloze gespreken met gemeenteleden.

Roelie was een steun en toeverlaat voor velen. Zij aarzelde niet om als zij dat nodig vond sturing, leiding en raad te geven. Ook in de kerkenraad kon Roelie met zachte woorden, een helder signaal en dapper tegengeluid laten horen.

In dit alles werd zij gedreven door haar favoriete Bijbeltekst uit Micha: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, recht te doen, trouw te betrachten en met God te gaan”. In de jaren na het overlijden van Ad, haar man, maakte Roelie de balans op van haar leven. Had zij de hoge eisen van haar favoriete Bijbeltekst kunnen waarmaken? Nee, dat kon ze niet. Ook Roelie had de nodige schade en blauwe plekken op haar ziel gekregen. Ze had veel gedaan wat zinvol en goed was. Er waren ook frustratie en te kort. Zij zocht troost, vergeving en verzoening in de woorden van Paulus  “Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid”. Roelie ervaarde dat een mens uiteindelijk zijn compleetheid en voltooiing vindt, als zwakheid haar kracht krijgt in genade door Jezus Christus.  Hij was voor Roelie de spil waar alles om draaide. Aan Hem alle eer!

In het Seminarie te Amersfoort nam Roelie op 16 januari afscheid van de mensen die haar omringden. In de Dorpskerk op 23 januari gaven we haar de laatste eer. Na de afscheidsdienst werd zij begraven op de begraafplaats Rusthof.

Ds Rob

X