0

Een mooi gebaar

In december 2022 kreeg het College van Kerkrentmeesters bericht van de notaris: onze gemeente heeft een legaat ontvangen van 20.000 Euro. De kerkenraad is meteen op de hoogte gesteld, maar de [...]

0

Taizé-viering in Marcuskerk

Vrijdag 3 februari 2023 is er weer een Taizé-viering in de Marcuskerk, aanvang 20.00 uur (Welkom vanaf 19:45 uur). Dit is de eerste Leusdense Taizé-viering sinds de corona-onderbreking. [...]

0

Ontmoetingsmiddag Marcuskerk

Dinsdag 14 februari 2023 zal er een Ontmoetingsmiddag worden gehouden in de Marcuskerk. We beginnen om 14.30 uur, maar de kerk is open vanaf 14.00 uur. Dan kunt u al genieten van koffie of thee [...]

0

KND XL op 22 januari

Zondag 22 januari is er KND XL in de Marcuskerk. Tussen 10.00 uur en 11.00 uur gaan we samen gezellig, creatief en actief met een Bijbelverhaal aan de slag. Je (groot)ouders kunnen je voor de [...]

0

Bevestiging ambtsdrager

Een goed bericht uit de kerkenraad aan het begin van dit nieuwe jaar: Bert Nagelhout is bereid gevonden het ambt van diaken op zich te nemen. De Kerkenraad wil hem graag laten bevestigen in de [...]

page 1 of 2