In memoriam de heer Adriaan Cornelis de Geus

Overleden de heer Adriaan Cornelis de Geus

Geboren    op 12 juli 1927 in Dordrecht
Overleden op 23 februari 2021 in Leusden

Op 12 juni 1927 zag Ad de Geus in Dordrecht het levenslicht. Dordrecht is altijd een stad geweest waarop hij trots is gebleven, het was dé stad van de Dordtse Synode. Dáár begon het Nederlandse Protestantisme. Ad kwam uit een Christelijk Gereformeerd gezin. Liefde voor God nam een grote plaats in zijn leven in. Met plezier en warmte kon Ad vertellen hoe op zondagavond werd gezongen bij het harmonium.
Ad bracht zijn studententijd door in Amsterdam. Aan de VU studeerde hij Nederlands. Ook daar was Ad bijzonder betrokken bij de kerk. Hij werd verliefd op de dochter van de dominee, de liefde was wederzijds, in 1954 trouwde Ad met Riet Bikker. Riet wilde heel graag predikant worden. Helaas was daar in de kerk van die dagen geen ruimte voor. Dat heeft Ad behoorlijk dwars gezeten. Hij is altijd een pleitbezorger gebleven dat de kerk met de vrouw in het ambt rijker werd.

Riet en Ad kregen zes kinderen, zes zonen. Ad werd leraar. Eerst aan het Christelijk Lyceum in Doorn, later aan het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum. Zijn hele leven is hij een onderwijsman gebleven. Revolutionair was Ad niet, wel vooruitstrevend en vasthoudend. Altijd het oog gericht op de leerling en de kwaliteit van het onderwijs.
In 1973 kwam Ad met zijn gezin in Leusden wonen. Hun geestelijk onderdak vonden zij in Amersfoort. Ad werd ouderling, was betrokken bij het Nederlands Bijbel Instituut en de Staatprijs voor het kinderboek.

Net na zijn pensioen in 1988 werd zijn vrouw Riet ongeneeslijk ziek en de dood “pakte haar af”. Ad wilde niet alleen blijven en Roelie Schaapman, die Ad ontmoet had bij het NBI kwam in zijn leven. “Onze harten waren gereed voor een gezamenlijk vervolg”.
Hun trouwdag was het moment dat ik kennis met Ad en Roelie maakte. Ze trouwden in de Dorpskerk in de jaren dat Ds Ruitenberg de predikant was en ik de koster. Ad is samen met Roelie nauw betrokken en actief geweest in onze kerk. Dikwijls op de achtergrond, maar ook jaren lang in een werkgroep die zeer goed bezochte zangdiensten organiseerde.
Ad was de man van de taal, het Woord, het samen onderzoeken van Bijbelpassages en je daardoor laten inspireren. Geen gesprek met Ad kon eindigen dan met samen te bidden en uit te kijken naar Gods Nieuwe Wereld.

Ad stierf op 23 februari in het Gastenhuis, waar hij vorig jaar een prachtig plekje kreeg. Met veel muziek, voor een belangrijk deel uitgevoerd door zijn zonen en kleinkinderen gaven wij Ad in grote dankbaarheid op 1 maart de Laatste Eer. Het kon niet anders dan dat wij de Bijbel opsloegen bij I Corinthe 13 en Openbaring 21. Ad had zelf een schitterende vertaling gemaakt van I Corinthe 13. Een vertaling waarin zijn liefde voor het Woord en het Nederlands voluit zichtbaar werden. Openbaring 21 bood ons samen met Ad het uitzicht op Gods Nieuwe Wereld, waarin de “gemene afpakker” geen schijn van kans meer had.

Het afscheid van Ad werd een dankdienst in de stijl van zangdienst waarin God alle eer kreeg, omnia ad gloriam Dei!

Ds Rob Doesburg


U vindt een prachtig levens- en herinneringsbeeld van Ad de Geus op: www.addegeus.nl

X