In memoriam de heer Anthon Marinus (Ton) van der Geer

Overleden de heer Anthon Marinus (Ton) van der Geer

Geboren    op 14 december 1936 in Schiedam
Overleden op 15 september 2023 in Leusden

Vrijdag, 15 september overleed op 86 jarige leeftijd
Anton Marinus – Ton – van der Geer. Hij woonde aan de Zeilmakerij.
Ton kwam met zijn vrouw en dochter in Leusden wonen toen hij een baan kreeg als boekhouder bij de gemeente. Een rustige man, die altijd voor anderen klaar stond. Dat merkten we ook in de kerk, waar hij actief was als diaken, of bij de rommelmarkt. Maar bovenal was Ton een stille kracht, die oog had voor hen die niet gezien werden. Ton was ook creatief, hield van houtbewerken. Zo maakte hij ook de kaarsenstandaard die in de Dorpskerk op de avondmaalstafel staat.

Na het overlijden van zijn vrouw en door afnemende gezondheid, werd Tons wereld klein. Hij genoot van mensen die langskwamen en was blij met en trots op zijn dochter en kleinzoon die hem zo nabij waren. Door zijn gezondheid kon hij de laatste tijd niet meer in de kerk komen, maar wat leefde hij nog volop mee. Toen ik onlangs bij hem was, wilde hij van alles weten, maar bovenal vertelde hij dat hij bad voor onze gemeente, die hem zo dierbaar was. Dat hij had gezien hoeveel we als gemeente voor elkaar en voor Leusden kunnen betekenen.

We hebben God gedankt voor zijn leven in de Dorpskerk. Kleinzoon Merlijn ontstak het licht aan de Paaskaars en we lazen woorden van Paulus, uit de brief aan de inwoners van Efeze. Woorden die oproepen te blijven geloven in rechtvaardigheid en vertellen dat ieder mens, wie je ook bent, goed kan doen. Dat je goed kunt zijn voor de mensen om je heen. Met klokgelui deden we Ton uitgeleide, in vertrouwen dat hij geborgen is in Gods liefde.

ds. Erica

X