In memoriam de heer Jozias (Joop) Neve

Overleden de heer Jozias (Joop) Neve

Geboren    op 15 januari 1936 in Ternaard
Overleden op 15 september 2023 in Leusden

 

Vrijdagmorgen, 15 september, overleed Joop Neve op 87 jarige leeftijd. Velen van ons hebben Joop leren kennen als een vriendelijke, bescheiden en gelovig man. Een man die klaarstond voor anderen, oog had voor degenen die snel over het hoofd werden gezien en goed kon luisteren.

Zijn leven met Jeanne, eerst in Pakistan, later in Leusden, eerst samen, later met de twee dochters, was – zo zei hij- een gezegend leven, waarin God hem altijd nabij was. Zijn dochters, schoonzoons, kleinkinderen en vrienden zijn hem de laatste weken nabij geweest en hij genoot van het samenzijn.

Joop stierf in een vast vertrouwen op God. Ieder die de laatste tijd bij hem kwam gaf hij de woorden mee: ‘Ga met God, Hij zal bij je zijn’. Dat lied klonk ook in de dankdienst voor zijn leven in de Marcuskerk. Er waren sprekers uit verschillende perioden in zijn leven, vrienden uit Pakistan en vrienden uit Leusden. Ook de kinderen van het schooltje in Pakistan waar hij zoveel is geweest en vanaf het begin bij betrokken was, zongen een lied dat we luisterden in de dienst.

We hebben God gedankt voor zijn leven en voor al waarmee hij gezegend was. Toen we Joop uitgeleide deden, zongen we ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft’. Met dat lied in ons hart hebben we hem losgelaten op de begraafplaats, hem in vertrouwen in Gods handen gelegd.

ds. Erica
X