In memoriam de heer Cornelis Landzaad

Overleden de heer Cornelis Landzaad

Geboren      12 oktober 1929
Overleden           9 april 2022

Op zaterdag 9 april overleed op de leeftijd van 92 jaar Cornelis Landzaad, Nabbert 47. Cor tobde al heel lang met zijn gezondheid. Toen ik hem zo’n tien jaar geleden voor het eerst bezocht, leek het er in de verste verte niet op dat ik hem tien jaar lang samen met zijn vrouw Anita zou bezoeken. Maar altijd opnieuw krabbelde hij weer op. Cor zei dan: “ze willen me zeker hierboven nog niet hebben”.
Zoals bekend: alle spreken over boven komt van beneden. Uit wat Cor zei blijkt dat hij zo zijn eigen kijk op het leven en de dood had. Wat hij dacht weten we niet precies, want hij was gesloten. Je moest raden wat hij dacht.

Cor begon als timmerman en later werd hij boekhouder. Hij kon wel wat. Zo maakte hij een dambord met aan de andere kant een schaakbord. Grote vraag is en blijft: welke zetten deed hij op de beide borden? Wist hij dat zelf wel? Of: maakte hij zijn leven zo ingewikkeld dat hij dat zelf ook niet wist? Wat zeker is dat zijn leven en van zijn geliefden soepeler en makkelijker verlopen zou zijn als hij andere zetten op het bord des levens gedaan zou hebben. Cor was gekwetst, kwetsend en kwetsbaar.

We lazen in de afscheidsdienst in de Torenzaal op Rusthof: Psalm 139: 1-12. Daarin gaat het over God Die ons kent, Die weet wat er in ons is. Hij weet wat er eerst in ons was en wat later kwam. Komt het door de jeugd van Cor dat het zo liep of zit het anders? God weet het. Wij moeten leven met wat we weten. Wij zoeken onze weg. God gaat met ons mee.

Moge God met Anita, de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen meegaan op de weg naar Gods Toekomst!

ds. Gerard van Belzen

X