Kerk in Leusden 2030 – verslag gemeenteavond 13 juni

Afgelopen dinsdag, 13 juni, is er een gemeenteavond geweest.

Dit was de tweede bijeenkomst in de reeks waarin we met elkaar nadenken over een toekomstvisie voor onze gemeente.

Een verslag van deze avond is hier te downloaden van op de website.
In het komende kerkblad treft u daar een artikel over aan.

De volgende bijeenkomst staat gepland op 13 september.

Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u die altijd kwijt bij de scriba (scriba@pgleusden.nl).


Op zondag 4 juni was de start. In de beide diensten werd actief aan de slag gegaan. De rode draad was: wat is er ten minste nodig om jezelf geloofwaardig kerk te noemen.
Er zijn veel zaken genoemd. De woorden die het meest genoemd zijn, treft u in de afbeelding hieronder aan. Hoe groter en centraler een woord is afgedrukt, hoe vaker het is genoemd.

X