Actie Kerkbalans: Aandacht loont

Nadat het streefbedrag van € 322.000 was bereikt, zijn de leden benaderd die vorig jaar wel, maar dit jaar nog geen toezegging hadden gedaan. In de meeste gevallen bleek dat ze wel wilden [...]

Collecteopbrengsten februari 2024

Op zondag 4 februari 2024 was de collecte bestemd voor Bangladesh. CRSS, lokale partner van Kerk in Actie in Bangladesh, helpt ter plaatse met de volgende zaken: • Bevorderen van bewustwording en [...]