Gemeenteavond: 11 april

Waar blijven de financiële gegevens bij de toekomstvisie van onze gemeente? Daar wordt naar gevraagd. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is bezig met het afronden van een scenariorapport voor [...]

Collecte-opbrengst 7 januari

Zondag 7 januari 2024 collecteerden wij voor de Raad van Kerken in Leusden De raad wil met een christelijke benadering een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving. De [...]

Kerk in Leusden 2030 – Informatie

Onder de noemer ‘Kerk in Leusden 2030’ is de kerkenraad (samen met de gemeente) al enige tijd aan het nadenken over een nieuwe visie op de toekomst van de Protestantse gemeente Leusden. De [...]

page 1 of 2